Parkering utanför p-plats

Parkering på de gemensamma ytorna utanför de uppmärkta p-platserna är normalt sett inte tillåten, utom för kortare i och urlastning och liknande. Det gäller även för hantverksfordon. Framkomlighet och snöröjning riskerar annars att försvåras. Undantag från detta kräver styrelsens godkännande.

Annons
Publicerat i Ordförande har ordet | Lämna en kommentar

Städdag 22/10

Publicerat i Ordförande har ordet | Lämna en kommentar

TACK för 4 roliga år

I tisdags 29/3 hölls årets Föreningsstämma. Årsredovisningen för 2021, budget för 2022 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelseledamöter, suppleanter, revisor och valberedning för 2022 valdes enligt valberedningens förslag. Protokollet från mötet kommer att finnas tillgängligt inom några dagar på hemsidan samt hos ordförande. Nu tar den nya styrelsen vid med friska tag.
Till sist vill jag tacka alla fina styrelsekollegor och grannar som jag fått möjlighet att lära känna och jobba med under de senaste fyra åren. Det har varit jätteroligt /-gisela

Publicerat i Ordförande har ordet | Lämna en kommentar

Imorgon kl 19 håller vi Föreningsstämma

Välkomna till Brf Samlingslokal ingång från Bertilgården/Styrelsen

Publicerat i Ordförande har ordet | Lämna en kommentar

2022-03-29, kl 19

Håller vi Föreningsstämma i samlingslokalen på Bertils gård. Du kan ladda ner handlingarna på hemsidan https://birgitbertil.se/ladda-ner/arsmoten/ eller hämta hos ordförande på Eriksgatan 8F.
Vi hoppas på stor uppslutning. Varm välkomna /styrelsen

Publicerat i Ordförande har ordet | Lämna en kommentar