Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod för att minska det som kallas vardagsbrottslighet, t ex inbrott och/eller skadegörelse i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen.

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer och bli medveten om hur brottslighet kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Organisationen Samverkan mot brott har utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan.

Grannsamverkan innebär att ett antal kontaktpersoner t ex en per gård eller länga utses. Kontaktpersonerna är länken mellan polisen och de boende. Kontantpersonerna utbildas av polisen. Där får de en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan kan utvecklas och inbrott/skadegörelse kan förebyggas. 

Kunskapen sprids vidare till alla boende i Samfällighetsföreningen och tillsammans går vi igenom vad som är på gång och hur vi ska samverka för att förhindra brott i vårt område.

Styrelsen uppmuntrar alla boende i vårt område att fortsätta arbetet med Grann-samverkan även om det inte direkt samordnas av Samfälligheten.

grannsamverkan_triangel_och_grannsamverkan