Grannsamverkan

Information om inbrottsförsök i förråd i kvarteret Bertil samt läget i vårt område som det rapporterats till mig som kontaktombud i vår Grannsamverkansgrupp från polisen Ulrika Andersson.

Söndag den 6/3 bröts ett förrådsfönster upp tillhörande ett radhus på Wallingatan. Troligen har inget stulits då en bokhylla stod i vägen. Fönstret vetter mot gången mellan Eriksgatan och Ringgatan. Det är polisanmält och jag kommer också att informera vår kontakt hos polisen.

Vi har nu haft Grannsamverkan i Birgit-Bertil i 2 år och läget i kvarteren tycks ha varit lugnt. Jag får varje månad rapport från polisen och det har ö.h.t. inte varit inbrott i vårt närområde under dessa 2 år med undantag av en uppbruten port och lägenhetsdörr på Odensgatan i slutet av december 2021. En mobiltelefon stals.

Ni som inte har anmält namn och adress till Samverkansgruppen kan göra det till mig så får ni en informationsbroschyr och dekal att sätta på ytterdörr och ev. staket.
Hälsningar, Karin Sörbom (karin.sorbom@telia.com)

Här är det senaste informationsbrevet från Ulrika Andersson 

Hej alla Grannsamverkare i Uppsala kommun!

Under februari månad har 7 st bostadsinbrott polisanmälts. Dessa är samtliga villainbrott, och inte lägenhetsinbrott. Se bifogad fil.  

Flera av er har framfört önskemål om mer information om brott i respektive närområde, så som förrådsinbrott, cykelstölder, skjutningar och sprängningar. På grund av hög arbetsbelastning måste jag avgränsa mig till information om enbart bostadsinbrott. Syftet med detta är att göra Grannsamverkan aktiv. Angående information om övriga brott hänvisar jag till media och BRÅ, och föreslår samtidigt att grannar i resp Grannsamverkangrupp informerar varandra om brott i närområdet. Och glöm inte att påminna varandra om att göra en polisanmälan!

Avslutningsvis uppmanar jag alla att vid tillfälle gå in på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att på så sätt höja hemberedskapen vid kris. Och även ladda ner 112-appen för händelser i närområdet, samt Uppsala kommuns felanmälan-app som riktar sig till kommunala anläggningar och markområden.

Sprid gärna informationen till era grannar!
Mvh, Ulrika Andersson
Områdespolis
Grannsamverkan, SSPF och Volontärverksamhet
Lpo Uppsala & Knivsta

2021-11-01 Grov stöld, Storgatan, centrala Uppsala, där okänd gärningsperson brutit upp dörr, dörrkarm och dörrlås, samt tillgripit dator, telefon, smycke och betalkort. 

Däremot vill jag passa på att varna för det vi inom polisen kallas sk Åldringsbrott, dvs brott som riktas mot äldre brottsoffer. Den senaste tiden har vi märkt av ett flertal händelser, där äldre brottsoffer blir uppringda av en person som påstår sig vara polis, och som ska komma på besök för att hämta brottsoffrets bankkort. Mitt budskap är: Lämna aldrig ifrån dig ditt bankkort!

Även ett flertal stölder ur bilar har redan polisanmälts under julhandeln. Förvissa dig alltid om att bilen är låst när du lämnar den och lämna aldrig kvar stöldbegärliga föremål synligt i bilen!

Ett flertal grannar boende i centrala Uppsala har den senaste tiden blivit utsatta för cykelstölder, vilket har polisanmälts. I det sammanhanget vill jag även passa på att berömma de grannar som genom ihärdigt arbete tillsammans, fick polisen att beslagta ett 70-tal cyklar varav ett 20-tal sedan visade sig vara stulna. En polisutredning pågår, därav förundersökningssekretess. 

Varje år brukar alla kontaktombud för Grannsamverkan bjudas in till ett informationsmöte på polishuset i Uppsala. Och som ni förstår så går det inte att genomföra i år. I stället får det bli ett digitalt avslut i någon form i år! 

Önskemål har kommit ang digitala informationsmöten, som alternativ till de uppstatsmöten som tidigare genomfördes på polishuset i Uppsala. Jag lovar att återkomma med någon lämplig lösning under år 2021!

Då vi blivit fler områdespoliser i Lokalpolisområde Uppsala-Knivsta, så kommer min kollega Hilda Degeryd att hjälpa mig framöver i det brottsförebyggande arbetet med Grannsamverkan. Och några av er har redan hunnit stifta bekantskap med Hilda!    

Avslutningsvis vill jag påminna om att sprida denna information till alla era grannar som är med i Grannsamverkan!

Mvh
Områdespolis Ulrika Andersson 
Lokalpolisområde Uppsala & Knivsta
Polisområde Uppsala
Region Mitt 

Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod för att minska det som kallas vardagsbrottslighet, t ex inbrott och/eller skadegörelse i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen.

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer och bli medveten om hur brottslighet kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Organisationen Samverkan mot brott har utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan.

Grannsamverkan innebär att ett antal kontaktpersoner t ex en per gård eller länga utses. Kontaktpersonerna är länken mellan polisen och de boende. Kontantpersonerna utbildas av polisen. Där får de en fördjupad kunskap om hur grannsamverkan kan utvecklas och inbrott/skadegörelse kan förebyggas. 

Kunskapen sprids vidare till alla boende i Samfällighetsföreningen och tillsammans går vi igenom vad som är på gång och hur vi ska samverka för att förhindra brott i vårt område.

Styrelsen uppmuntrar alla boende i vårt område att fortsätta arbetet med Grann-samverkan även om det inte direkt samordnas av Samfälligheten.

grannsamverkan_triangel_och_grannsamverkan

Annons