Styrelsen informerar

DEN 8 SEPTEMBER 2020 BLIR TV-UTBUDET HELT DIGITALT

COM HEM meddelar:

  • Den 8 september går vi över till att sända tv-kanaler helt digital med bättre kvalitet och de analoga kanalerna utgår
  • Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma
  • Du kan ändra redan nu
  • Gå in på comhem.se/digitalisering
  • Flera veckor innan de analoga kanalerna utgår visas en rullande informationstext på de analoga kanalerna
  • Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv
  • Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra någonting
  • Vi du veta att du tittar digitalt an du också leta upp Com Hem-kanalen, den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777
  • Läs mer på Com Hem info

/Styrelsen