Styrelsen informerar

Sammanfattning av årsmötet

Den 19 april hölls det sedvanliga årsmötet. Nedan följer de viktigaste punkterna ur årsmötesprotokollet:

 • Erik Jonzon valdes till ordförande för årsstämman och Marie Ulväng valdes till sekreterare
 • Räkenskapsåret 2015 gav en vinst på ca 200 KSEK, vilket främst förklaras av att inga större renoveringar gjorts. Det sammanlagda sparkapitalet om ca 800 KSEK skall användas till den kommande gårdsrenoveringen.
 • Balans- och resultaträkningen godkändes.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • Styrelsens förslag att överföra årets vinst till en yttre reparationsfond godkändes.
 • Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd godkändes.
 • Stämman valde ny styrelse enligt följande:
  • Ordf. Ulf Melin (omval)
  • Tomas Snäckerström (omval)
  • Annosch Hadji Khani (omval)
  • Tomas Hedqvist (omval)
  • Folke Sitbon (nyval)
  • Suppleant Ingela Hellman (omval)
  • Suppleant Eskil Renström (omval)
 • Till revisor valdes Per-Anders Edin (nyval) och till revisorssuppleant valdes Tobias Stjernman (omval)
 • Till valberedning valdes Erik Jonzon (omval, sammankallande), Mattias Lönnebo (omval) samt Stina Seger (nyval)
 • Rörande gårdsrenoveringen gav Tomas Hedqvist och Marie Ulväng en kort uppdatering. Styrelsen jobbar f.n. vidare med förslag från Vallgårda och Svensk Markservice AB. Styrelsen föreslår att renoveringen görs med befintligt och inkommande kapital och sprids ut över en tvåårsperiod med om möjligt start under hösten 2016. Planerad arbetsgång: Filmning av vattenledningar och brunnar, översyn av carportar, nedtagning av träd, översyn av områdesbelysning, markarbeten och asfaltering, renovering av trädgårdar och lekplatser. Förslag kommer att presenteras för medlemmarna samt extrastämma hållas för beslut. Stämman var positiv till förslaget och styrelsens förtydligande att kostnaderna skall hållas på en rimlig nivå.
 • Ulf Melin informerade att avtalet med ComHem har omförhandlats och förlängts med 3 år. Månadskostnaden per hushåll har kunnat sänkas från 46 kr till 33 kr!
 • Stämman diskuterade brandskyddet mellan fastigheter. Information kring brandsäkerhet ges av så kallade brandkonsultföretag.
 • Slutligen noterades att samfälligheten firar 40 år i år och att en gårdsfest planeras till sommaren.
 • Erik Jonzon avslutade stämman, men innan dess avtackades avgående styrelseledamoten Marie Ulväng med en blomsterkvast för förtjänstfullt arbete i styrelsen under 3 år.

Den 7 maj genomfördes den sedvanliga vårstädningen. En sammanfattning av denna aktivitet kommer att redovisas separat.

För styrelsen//Ulf Melin, ordf.

Annons

Om SFF Birgitbertil

Samfällighet Birgitbertil
Detta inlägg publicerades i Ordförande har ordet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s