Arkiv

September 2020

DEN 8 SEPTEMBER 2020 BLIR TV-UTBUDET HELT DIGITALT

COM HEM meddelar:

 • Den 8 september går vi över till att sända tv-kanaler helt digital med bättre kvalitet och de analoga kanalerna utgår
 • Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma
 • Du kan ändra redan nu
 • Gå in på comhem.se/digitalisering
 • Flera veckor innan de analoga kanalerna utgår visas en rullande informationstext på de analoga kanalerna
 • Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv
 • Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan digitalt och behöver inte göra någonting
 • Vi du veta att du tittar digitalt an du också leta upp Com Hem-kanalen, den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777
 • Läs mer på Com Hem info

/Styrelsen

April 2020

Måndag 30 mars kl 19 hölls föreningens årsstämma, ute på Bertils gård.
Totalt var 15 medlemmar närvarande inklusive ombud.

Stämman i kortet:

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • Beslutades om att inget arvode ska utgå till styrelse eller revisorer
 • Styrelsens förslag om höjning av årsavgifterna med 3% för GA-1 och GA-2, gällande från 2020-07-01 godkändes
 • Styrelsens förslag till budget godkändes
 • Valberedningens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer godkändes
 • Styrelsens ordförande tackade särkilt avgående styrelseledamoten Hans Mählberg för hans engagemang inom styrelsen
 • Informerades om att den tidigare annonserade vårstäddagen kommer att ställas in och alla medlemmar ombeds på egen hand genomföra städgörmål under april-maj
 • Informerades om att styrelsen avser teckna avtal om soprums- och sopkärlsrengöring 2ggr per år
 • Karin Sörbom informerade om Grannsamverkan

Du hittar mer info på sidorna, Aktuellt, Ladda ner och Styrelsen

/Styrelsen

Mars 2020

Vi avser att hålla föreningens årsstämma som planerat, måndag 30 mars kl 19.
Beroende på hur situationen utvecklar sig, håller vi antingen till i Bostadsrättsföreningens lokal på Ringgatan 11, ingång från gården eller ute på Bertils gård.
Vi följer förstås kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om situationen ändras förhåller vi oss till det genom meddelande på hemsidan.
Ladda ner möteshandlingarna via länkarna nedan.

För Dig som inte kan/vill närvara:
Utnyttja möjligheten att rösta genom fullmakt!
Behöver du hjälp med dokumenten kontakta ordförande så löser vi såklart det!
gisela.sitbon@telia.com
070 282 5558

/Styrelsen

December 2019

Ho! Ho! Ho!

Året går mot sitt slut och vi i styrelsen vill passa på att önska Er alla god hälsa och stilla stunder in till det nya året.

Några viktiga saker som har hänt i föreningen under året 2019.

 • Gårdarna har fått trädbestånden genomgångna. Det betyder att Bertilgårdens två gamla lönnar nu är fällda och övriga träd har beskurits. Birgitgården har förberetts för ett nytt äppelträd som kommer att planteras till våren.
 • Lekställningen på Birgitgårdens lekplats har monterats ner och forslats bort då den inte uppfyllde säkerhetskraven. Arbete med att hitta godkända alternativ eller andra lösningar pågår.
 • De nya stadgarna som beslutades på föreningsstämman trädde i kraft den 8 november i år. De viktigaste förändringarna är:
  • Styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter (tidigare 5)
  • Kallelse sker genom anslag på anslagstavlorna vid soprummen och på hemsidan. OBS! alltså inget utskick i brevlådorna.

Ni som vill ha ett exemplar av de nya stadgarna, hör av er till Gisela, så ordnar vi en digital- eller papperskopia – efter önskemål.

….och glöm inte att anmäla er till vår hemsida, för att följa det som händer i Er samfällighetsförening! www.birgitbertil.se

Planerade arbeten hösten 2010
-Resterande trädbeskärningar planeras av Svensk Markservice på gården Bertil – klart.
-Carport tak 1 renovering närmast järnvägen skall genomföras
-Soprumsdörrar ska justeras och lås repareras
-Lekgrus ordnas till Birgits lekplats – klart.
-Kantsättning lekplats ska genomföras – klart.

9 februari 2010
Soprum ordning & reda
Vi måste hjälpas åt att sortera korrekt i våra soprum.
Under senare tid upptäcker vi allt för ofta att sortering sker helt felaktigt och slarvigt.

Stora förpackningar papp/kartong körs direkt till miljöstation och ställs inte i våra soprum. Vårt utrymme räcker inte till och skall endast användas för våra hushållssopor.

Tidningar skall återvinnas på annan plats – närmast finns det containers vid Fyrisskolan närmast Ringgatan.

Sopsortering är var och ens ansvar – hjälp varandra att påminna om hur detta går till.

Timer & kupévärmare/motorvärmare
Vi upptäcker allt för ofta medlemmar som använder uttagen dygnet runt med egna timers på/ felprogrammerade. Detta drar extra mycket el i onödan och som en följd av detta kommer Styrelsen att jobba för en lösning med individuell debitering av elkostnaden till resp hushåll.

Container för julgranar på plats 11-18 januari
På Bertils gård ställer vi upp en container för avyttring av årets julgranar.

December 2009
2009-11-13
Information från gårdsförvaltaren
Snöröjningsinfo och gårdsskötsel – läs brevet här.

2009-09-08
Höst o mörker-
Trasiga lampor på allmänna ytor?
Gårdsförvaltaren Karin Sörbom inhandlar lampor.
För Bertils Gård ansvarar i första hand Karin Sörbom för byte tillsammans med Johan Persson
På Birgits gård sköter Ordf Erik Jonzon kontinuerliga byten.

2009-09-08
Ekonomisk uppföljning via webben
Styrelsen kommer från och med september ha möjlighet att kontrollera Samfällighetens ekonomi direkt via webben. Undrar du något om vår ekonomi?
Kontakta kassaförvaltare Sveto Djordjevic eller någon i styrelsen.

2009-06-09
Lite statistik
Vi har sammanställt lite statistik om vår hemsida sedan start. Läs mer här.
September
2009-09-26
Trädbeskärning och lite städ utfört
Denna vecka har beskärningar av träd genomförts. Dessutom städade och trädgårdsfixade Birgits trädgårdsgrupp under lördagen 26 september i fint höst väder.

2009-09-11
Nyhetsbrev 3/2009 ute nu
I brevlådor och mail finns nu Nyhetsbrevet 3/2009.
Hämta här.

2009-09-11
Trädbeskärning v 38
Under v 38 kommer Svensk Markservice att utföra trädbeskärningar på båda gårdarna.

2009-09-11
Upphandling snöröjning
Gårdsförvaltare Karin Sörbom har påbörjat upphandling av årets snöröjning. Offerter inhämtas och beslut fattas snarast.

Juni 2009
2009-06-07
Kompletterande markarbeten beslutade.
På uppfarten till Bertil Carport så lagas infarten med ny asfalt. På Birgits gård asfalteras en hel gång intill lekplatsen.
Markskydd skapas intill Fam Jonsens fastighet.

Gräsklippning och ogräsbekämpning
Gräsklippare finns tillgänglig i Birgits soprum. Koden samma som till dörren. Hjälp till och göra fint även under sommaren. Tack för er hjälp.

Maj 2009
2009-05-26
ComHem information
Grävningar har nu börjat och placering av apparatskåp beslutats.
Senaste info här.
Information om hur du berörs som medlem – läs vidare här. Läs mer om service utbudet på http://www.comhem.se

2009-05-10
Sophantering – släng rätt typ av sopor på rätt ställe
Vi finner att dagstidningar läggs på soprumsgolv, förpackningar och byggmaterial slängs i felaktiga kärl. Vi ber er alla att hjälpas åt att respektera vår sopsortering. Läs mer om hur man får information här.

Parkering på rätt ställe?
Vi finner felparkerare – läs mer här.

2009-05-04
ROT-avdrag inte möjligt för Samfälligheter
Det har kommit frågor om ROT avdrag gäller för Carport renoveringen – tyvärr omfattas vi ej av denna. Läs mer om Skatteverkets information om ROT avdrag här.

2009-05-03
Störningar i ComHems sändningar
Vi har under de senaste dagarna råkat ut för driftsstörningar i sändningarna av ComHems utbud. Detta är inte på grund av vår uppdatering – detta måste bero på andra fel.
För information och felanmälan hänvisar vi till
Driftsinformation ComHem

ComHem information
Grävningar börjar vecka 21.
En första information om hur du berörs som medlem – läs vidare här. Läs mer om service utbudet på http://www.comhem.se

April 2009
2009-04-29
Ny domän http://www.birgitbertil.se
Enklare att hitta till hemsidan – vår egen domän gör det enklare att hitta hemsidan.

2009-04-29
Renovering Carport 2 klart
Nu inväntar vi besked om vi kan även i år klara av Carport 1.

Med start efter påsk påbörjades renovering av Carport-tak 2 (det näst närmast järnvägen) på Birgits gård. Firma Elinge Byggtjänst med Bengt Johansson i spetsen kommer att utföra arbetet.
Följ arbetet här.

2009-04-28
Vårstäd lördag 25 april blev lyckad
Ett 30-tal glada deltog på lördagens fina städdag.
Gårdarna städades och ny grill monterades.
Se album här:
Vårstäd april 2009

2009-03-30
Årsmöte 18 april kl 19:00
Kallelse till årsmöte är utdelad. Ni finner handlingarna och presentation här.

Vårstäd lördag 25 april
Vi städar och reparerar tillsammans ute på våra gemensamma ytor. Container för gemensamma trädgårdsavfall finns.
Korvgrillning i vår nya grill på Bertils gård.
Länk till agendan
Varmt välkomna!

Renovering Carport 2
Med start efter påsk påbörjas renovering av Carport-tak 2 (det näst närmast järnvägen) på Birgits gård. Firma Elinge Byggtjänst med Bengt Johansson i spetsen kommer att utföra arbetet.
Följ arbetet här.

ComHem information
Grävningar börjar vecka 21.
En första information om hur du berörs som medlem – läs vidare här. Läs mer om service utbudet på http://www.comhem.se

Februari 2009
Snöröjning
Snöröjningen nu återupprättad i båda kvarteren. Vår entreprenör Svensk Markservice har nu återupprättat snöröjning och sandning. På grund av en missupfattning av en underleverantör har man röjt fel gård. Detta är nu åtgärdat.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s