Styrelsen informerar

Snart är det jul igen……!

Styrelsen har haft årets sista möte. Från detta möte kan bl a rapporteras:

Ekonomin är fortsatt god inom föreningen. Inga överraskningar, utan utgifterna följer budget. För närvarande har vi ett överskott på ca 1 MSEK, men med tanke på de kommande restaureringsarbetena av våra gemensamma ytor, är överskottet nödvändigt för en sund finansiering.

Under hösten har, som en förberedelse för de kommande markarbetena, en filmning av våra brunnar och dagvattenledningar genomförts. En noggrannare analys av resultaten kommer att ske tillsammans med den entreprenör vi vill anlita.                                          Hela restaureringsprojektet har av olika anledningar försenats och beslut rörande omfattning och tidsplan kommer att tas på årsmötet nu till våren. Styrelsen har även diskuterat möjligheten och värdet av att låta en extern firma ta fram en Underhållsplan för våra gemensamma anläggningar. Styrelsens slutsats är dock att kostnaden för en sådan plan inte står i paritet med nyttan av densamma. När vi genomfört de planerade restaureringsarbetena, kommer vi inte att behöva genomföra några större underhållsarbeten på flera år.

Den sedvanliga städdagen genomfördes i slutet av oktober. Tyvärr konstaterar styrelsen att det är alldeles för få närvarande på våra städdagar! Ett stort tack dock till de tappra få, som ställde upp och gjorde en helgjuten insats med bl a trädgårdsarbeten samt underhåll av våra soprum och lekplatser. Vi hoppas på många flera deltagare till nästa städdag i vår!

Vi diskuterade även brandskyddet. Styrelsen har endast ansvar för föreningens gemensamma anläggningar. Eftersom det just nu pågår en inventering av radhusen i Uppsala rörande brandskyddet, vill vi därför påpeka att det är varje enskild fastighetsägares ansvar att tillse att brandskyddet (speciellt på vindsvåningen) i respektive fastighet uppfyller de lagar och förordningar som finns! Vidare information i denna fråga kan t.ex. inhämtas från Brandmyndigheten i Uppsala.

Till sist vill vi från Styrelsen önska er alla en

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

För Styrelsen//Ulf Melin, ordf.

Annons

Om SFF Birgitbertil

Samfällighet Birgitbertil
Detta inlägg publicerades i Ordförande har ordet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s